Новини

Вельмишановні колеги!

Раді повідомити, що журнал «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія», заснований Одеським національним медичним університетом та Одеським науково-практичним товариством гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів, було включено до Міжнародної бази періодичної літератури


З повагою, редколегія.

Журнал «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» доступний для підписки у відділеннях «Укрпошта». Підписка на 1-у половину 2016 року коштує 96 гривень і можлива тільки до 1 грудня 2015 року. Передплатний індекс 86806.

З повагою, редколегія.

Вельмишановні колеги!

Раді повідомити, що журнал «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія», заснований Одеським національним медичним університетом та Одеським науково-практичним товариством гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів, з 2015 року включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу №747 від 13.07.2015 г. У зв'язку з цим, запрошуємо Вас до співпраці в області публікацій наукових статей, у тому числі, що містять результати дисертаційних робіт. Більш детальну інформацію про журнал і ви можете отримати, відвідавши сайт журналу

aicjournal.com.ua

e-mail aicjournal@gmail.com

З повагою, редколегія.Вельмишановні колеги!

«Clinical Anesthesiology and Intensive Care» заснований у 2013 році. Він є не лише засобом інформації про наукові дослідження, а також і джерелом творчого натхнення науковців та практиків медицини, формуванням їх наукового і громадянського світогляду, ставлення до величезних соціальних перетворень, і зокрема, збереження культури анестезії. Це ще один крок до удосконалення, пізнавання нових сторін анестезіології та інтенсивної терапії не тільки як науки, але й як галузі медицини, як галузі культури та традицій - спадщини яка дісталась нам від попередніх поколінь.

В журналі «Clinical Anesthesiology and Intensive Care» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

Для участі в нашому журналі ми запросили провідних вчених, які працюють в галузі анестезіології та інтенсивної терапії. Серед них, в тому числі і яскраві молоді вчені, що тільки починають відкривати нові шляхи в науці.

Зрозуміло, що неминуче виникнення нових рубрик та розділів видання, у зв’язку з чим ми будемо вдячні Вам за пропозиції щодо поліпшення структури видання, його оформлення, оптимізації та наповнення його рубрик, якості і тематики матеріалів. Крім цього Ви можете пропонувати свої цікаві та корисні матеріали, які на Ваш погляд, могли б знайти місце на сторінках даного видання. Можлива організація в рамках цього видання свого роду «заочного» круглого столу з обміну досвідом, думками та пропозиціями, які находять чи будуть надходити від наших читачів в різних регіонах Одещини, а й можливо інших регіонів.

Одеський національний медичний університет та кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою вийшли на серйозний міжнародний рівень науково - дослідницької праці у галузі анестезіології та інтенсивної терапії, підтвердженням тому є участь співробітників у численних закордонних наукових семінарах і конференціях. Це стало пусковим механізмом для заснування у нашому університеті міжнародного журналу на англійській мові, щоб наші зарубіжні наукові партнери, провідні фахівці та молоді вчені мали змогу вести діалог з актуальних питань як анестезіології та інтенсивної терапії, так і з міждисциплінарних проблем.

Запрошуємо до співпраці усіх, хто може зробити свій вклад в медичній науці.